Bulgakov říká, že nejsme pány svého osudu, naše snažení je směšné a měli bychom rozšířit své obzory

Praha, 19. 5. 2022 - Režijně-dramaturgickou koncepci imerzivní inscenace Mistr a Markétka připravil sehraný a dlouholetý tvůrčí tandem Marie Nováková a Ivo Kristián Kubák ze souboru Tygr v tísni. Navazují tak na úspěšné imerzivní projekty GOLEM Štvanice a koprodukční CAMPQ.


V rozhovoru prozradili, co je na Bulgakovově díle fascinuje, čím je dnes aktuální a proč právě imerzivní formát je pro jeho inscenaci podle nich ideální.
 

Jaká je geneze imerzivního projektu Mistr a Markétka?


I. K. K.: Projekt vznikal s různými komplikacemi šest let. Nejsložitější bylo najít budovu, kterou bychom mohli naší inscenací zabydlet. Šťastná náhoda tomu chtěla, že jsme se setkali se zástupci Hudební nadace Stadler – Trier, která vlastní palác Hrzánů z Harasova v Celetné 12. Nadace byla našim neskromným vizím nakloněna a konečně jsme se mohli vrhnout do realizace.


Máša: Duchovně má Mistr a Markétka kořeny někde u naší první imerzivní inscenace GOLEM Štvanice. Mistr a Markétka má podobné rysy. Pracuje s iluzí, mystikou a zamotává čtenářům – divákům hlavu.


Proč jste se rozhodli Mistra a Markétku inscenovat imerzivně?


M. N.: Při hledání možných titulů pro náš repertoár ráda sahám po předlohách, které se zdánlivě vzpírají divadelnímu zpracování. Baví mě adaptovat literaturu, jejíž vtip a kouzlo tkví v práci s jazykem, ve hře vypravěče se čtenářem a v unikátní formě, která není lineární, předvídatelná. Snažíme se hledat vždy divadelní formu, která odpovídá čtenářskému zážitku, překládá literaturu do divadelního jazyka.


I. K. K.: Román Mistr a Markétka je mnohovrstevnatý, mimo jiné obsahuje román v románu, a je zalidněný obrovským množstvím postav. Tím se zpěčuje běžnému divadelnímu zpracování, protože to jej nikdy nemůže obsáhnout v celé jeho šíři. Imerzivní divadlo nám umožňuje rozprostřít příběh do mnoha prostředí a světů, osídlit ony světy postavami a nechat diváka, aby se do příběhu zcela ponořil.


Může vůbec divák během jednoho představení zachytit tu mnohovrstevnatost, o které mluvíte?


I. K. K.: Osobně bych divákům doporučil navštívit Mistra a Markétku vícekrát. Protože se ocitne ve světě, kde běží mnoho paralelních dějů zároveň, a ani nejrychlejší a nejbystřejší divák nemá šanci vidět všechno. Nicméně naším cílem je, aby se o všech událostech a důležitých dějových momentech dozvěděl. Když ne jako přímý svědek, tak díky novinám, drbům, deníkovým záznamům, vývěskám atd.


M. N.: Já jsem přesvědčená, že není důležité vidět všechno. Není podstatné, aby diváci pochopili všechny příčiny a následky. Důležité je, aby se divák ponořil do alternativní reality jménem Moskva, kde se lidé bez valné morálky pinoží pod tíhou ideologie. Vůbec si nedokáží představit, že by se mohlo stát něco nadpřirozeného, že by se stav věcí mohl někdy změnit a svoje hříchy omlouvají tím, že taková je doba. Divák se stane součástí tohoto přízemního světa a zažije na vlastní kůži jeho radikální a magickou proměnu.


Na co se mají diváci připravit?


I. K. K.: Divák se ocitne ve čtyřpatrovém paláci v Celetné 12, kde na něj čeká zhruba 30 místností a prostorů, které jsou scénograficky přetvořeny v prostředí Moskvy, Jeruzaléma i vesmíru. Může se pohybovat zcela svobodně, sledovat kteroukoli postavu zpovzdálí i zblízka, prohlížet šuplíky a číst dopisy, ale je pouhým pozorovatelem: Nevstupuje do dialogu s postavami, neovlivňuje situace a není nucen k interakci. A samozřejmě se v prostoru má kde občerstvit - přímo součástí scény je funkční kavárna, odskočit si, odpočinout si, nadýchat se čerstvého vzduchu a podobně.


V čem je Mistr a Markétka aktuální?


I. K. K.: Bulgakov vykresluje zkorumpovanou, demoralizovanou společnost a nabízí radikální řešení krize. Mohl by to být návod i pro dnešní společnost. Pokud se nejsme schopni nějak rozumně domluvit, bude muset přijít vyšší moc a rozčísnout to.


M. N.: Bulgakov nám říká, že nejsme pány svého osudu, že naše snažení je směšné, a že bychom měli rozšířit své obzory a dokázat nahlédnout dál než za večerní schůzi.


I. K. K.: A snad nám dává i naději, že ten náš svět lze ještě opravit nebo restartovat.


M. N.: Ruský svět je nám velmi vzdálený, ale dozvídáme se o něm v současné době čím dál víc, a tak můžeme ocenit Bulgakovovo vykreslení uzavřené společnosti, která žije ve strachu z čehokoli neznámého a cizího, a která to cizí a neznámé nedokáže pochopit natožpak přijmout.


Co máte na románu Mistr a Markétka nejraději?


M. N.: Mám ráda jeho humor, jeho politickou odvahu a jeho neuvěřitelnou propracovanost. Bulgakov odkazuje na spoustu historických událostí, faustovských mýtů, hudebních děl, dobových reálií, a přesto ten román není intelektuálně nabubřelý, je ohromně zábavný. Neustále na sebe naráží vysoké s nízkým, teologie a satira, romantika a sprostota atd.


I. K. K.: Mě fascinuje propracovanost postav i sebemenších událostí, které se splétají do velkého příběhu. Román je zabydlen tisícem postav, a každá tu má svou úlohu, podobu, povahu a důvod existence. Je to úžasný materiál pro režiséry i herce.